Kömür Zenginleştirme Sistemleri
Kuru Zenginleştirme Sistemleri
Kuru Zenginleştirme Sistemleri

 AVANTAJLARI

Çok düşük yatırım maliyeti, susuz çalışma, basit akım şeması, çok az ekipman ihtiyacı, şlam sorunu yok, sulu atık sorunu yok, vd.

Toplam yatırım maliyeti, ağır ortam lavvar maliyetinin yaklaşık üçte biri.

Farklı mineraller için uygulanabilme özelliği.

Düşük operasyon maliyeti. Kömür zenginleştirme tesisleri içinde en düşük maliyetli sistem. (<1 USD / 1 ton)

Toz geri kazanımı. Şlam oluşmadığı için bütün toz geri kazanılabilmektedir.

Düşük nemli kömür üretimi.

Küçük alan gereksinimi, kapalı bina gerektirmez.

Kısa sürede montaj ve devreye alma.

Düşük bakım maliyeti ve basit operasyon.

Çevreye zararsızdır. Tozun yaklaşık %99,5 lik kısmı geri kazanılabiliyor.

 

Ağır Ortam (Lavvar) Sistemleri
Ağır Ortam (Lavvar) Sistemleri

Kömür zenginleştirme tesisi günümüzde en çok kullanılan ve en son teknoloji olarak kabul edilen 3 ürünlü siklon ile ayırma prensibiyle çalışmaktadır.

Siklon, temiz kömür, ara ürün ve atığı tek seferde ayırmakta böylece işlem prosedürü çok basit hale gelmekte, toplam yatırım miktarı oldukça azalmaktadır. Ürün miktarı kolaylıkla ayarlanabilir şekildedir.

Gravite beslemeli siklon kullanıldığı için tüvenan kömür,  siklonun üzerinden herhangi bir pompa olmadan yerçekimiyle beslenmektedir. Böylece özellikle yumuşak kömürlerdeki kırılma olayı en az seviyeye indirgenmiştir. Diğer bir özelliği ise, atık çıkışı kömür besleme girişine yakındır. Böylece atığın siklon içinde çok fazla hareket etmesi engellenmiş olup, atığın dağılması önlenmiş olur.

Sistem temel olarak 5 bölümden oluşmaktadır.

Kömür besleme ünitesi

Hazırlık bölümü

Ana sistem makine ve ekipmanlar

Nakliye ekipmanları        

Yapısal ekipman ve unsurlar

Santrafüjler
Santrafüjler

Katı parçacıkları sıvılardan ayrıştırmak için en ekonomik ve teknolojik çözüm sunar.

Susuzlandırma santrifüjleri büyük miktarlarda katı-sıvı karışımını ayrıştırarak nem oranını daha küçük bir seviyeye çeker.

Santrafüjlerde katı parçalar sepet eğiminin ve titreşimin eksenel yönde bileşik etkisiyle elek üzerinde hareket eder. Titreşim hızı santrafüjün yapısı sayesinde sınırlandırıldığından, titreşimli santrafüjler kurala göre 120 g’ den daha küçük merkezkaç kuvveti ile çalışırlar. Bu özellikler nedeni ile titreşimli santrafüjler öncelikle yıkanmış ince kömür, tuz ve kum gibi iri taneli karışımların nem oranlarının kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesi için kullanılır.

Santrafüjler DİKEY ve YATAY santarfüj olmak üzere 2 ye ayrılır.

Filtre Press
Filtre Press

Filtre presler, çamur susuzlaştırmada kullanılan en eski yöntemdir. Kuruya yakın bir kek çıkartabilmeleri, pratik kullanımları, otomatik deşarj mekanizmaları ve farklı proseslere uygulanabilmeleri sayesinde filtre presler arıtma ve maden zenginleştirme tesislerinde kullanılan en önemli ekipmanlar haline gelmiştir.