Tomruk Çekme Vinci
Tajfun EGV 35A Tomruk Çekme Vinci
240 Kg
34-54 Hp
9 mm
3,5 Ton
Tajfun EGV 45A Tomruk Çekme Vinci
330 Kg
40-74 Hp
10 mm
4,5 Ton
Tajfun EGV 55A Tomruk Çekme Vinci
345 Kg
80 Hp
11 mm
5,5 Ton
Tajfun EGV 65A Tomruk Çekme Vinci
515 Kg
54-94 Hp
12 mm
6,5 Ton
Tajfun EGV 85A Tomruk Çekme Vinci
570 Kg
134 Hp
13 mm
8,5 Ton
Tajfun EGV 45 AHK Tomruk Çekme Vinci
350 kg
74 Hp
10 mm
4,5 Ton
Tajfun EGV 55 AHK Tomruk Çekme Vinci
365 Kg
47-80 Hp
11 mm
5,5 Ton
Tajfun EGV 65 AHK Tomruk Çekme Vinci
540 Kg
54-94 Hp
12 mm
6,5 Ton
Tajfun EGV 85 AHK Tomruk Çekme Vinci
570 Kg
134 Hp
13 mm
8,5 Ton
Tajfun EGV 105 AHK Tomruk Çekme Vinci
800 Kg
107 Hp
13 mm
10,5 Ton
Tajfun DGV 2x55 AHK Tomruk Çekme Vinci
690 Kg
107 Hp
11 mm
2 * 5,5 Ton
Tajfun EGV 65 AHK ZS SG (Ön ve Arka Montaj)
540 Kg
54-94 Hp
12 mm
6,5 Ton